Ved tankens kraft

 

Denne artikel er skrevet af: 
        Peter von Kohl.
Kvinde, der vil genskabe glæden ved livet.
I Dejret lever en kvinde, der har sat sig for at være
 
noget for andre. Det er jo et smukt mål - som mange
 
af os andre burde efterleve dagligt - men hvordan
 
omsættes det til hverdagens behov? Kan andre end
 
'jeg selv' gøre noget afgørende?
 
For Grethe Buur Petersen hedder det:
 
Tag selv ansvaret!
 
Og det er en proces, der begynder i vedkommendes
 
eget hoved. For den pågældende, der enten ikke kan
 
finde sin vej i tilværelsen, eller måske 'bare' har brug
 
for at få sat tankerne i gang  i en bestemt retning, kan
 
her få vejledning i form af 'kognitive terapi', hvor både
 
den pågældende og terapeuten spiller en aktiv rolle i
 
behandlingen.

 

Terapeuten fungerer som lærer og vejleder - vejleder eller underviser patienten ud fra viden om hans eller hendes
 
sygdom og problemer, og angiver så hvilke løsningsmuligheder der er.
 
Grethe Buur leder den pågældende gennem en række omstruktureringer (ændringer) af tanker og behandlinger,
 
 for rigtig mange psykiske vanskeligheder hænger sammen med måden, vi ser os selv, andre og verden på. Men
 
vi må selv leve det igennem.
 
Grethe Buur har været skolevejleder og lærer i folkeskolen i en lang årrække.

Har en tre-årig uddannelse i 'dynamisk psykoterapi'. Og det bruger hun så med indføling til at søge at genskabe
 
glæden ved livet hos den, der er kommet i tvivl, enten som følge af sorg eller ved af andre årsager at være 'kørt
 
fast' i tilværelsen.
 
En kvinde, der på en blid måde føles godt 'klædt på' til at kunne ændre tankemønstre til vore alles bedste.